top
logo

Zasoby Pomocy Społecznej

Zamówienia publiczne


PDF Drukuj Email

 

Bytów otrzyma dofinansowanie na projekt "Razem przeciw przemocy - wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy"


W dniu 14 marca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego W Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie".

Gmina Bytów po raz kolejny otrzyma dofinansowanie na działania służące rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie realizowane wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów.

Tegoroczny projekt pn. "Razem przeciw przemocy - wsparcie rodzin zagrożonych i doznających przemocy" otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 28.000 zł na działania związane z:

 1. Edukacją, wspieraniem i poradnictwem zwiększającym kompetencje osób, w tym rodzin z dziećmi:
  • profilaktykę o charakterze edukacyjnym dla rodziców w szkołach - warsztaty "Agresja pod kontrolą"
  • warsztaty "Bez klapsa"
  • prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie - konsultacje pedagogiczne
  • konsultacje psychologiczne;
 2. Wzmocnienie kompetencji służb i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu:
  • szkolenie pn. Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
  • superwizja koleżeńska pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - spotkania coachingowo - superwizyjne;
 3. Kampanię informacyjną:
  • artykuły w lokalnej prasie
  • informacje o projekcie na stronach internetowych Ośrodka, Urzędu Miejskiego
  • druk kalendarzy o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy.
 4.  

  Sukcesem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego jest fakt, iż po raz kolejny, czyli po roku 2017 i 2018, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej docenia starania w tworzeniu spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udziela wsparcia finansowego.

 

...

Reklama
Reklama
Reklama

Pomoc prawna


bottom

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla colourful template advanced hosting (video) Valid XHTML and CSS.